۲۰ آبان ۱۳۹۳ ۰دیدگاه

دستورالعمل کار با لیفتراک ها

سایت کیا صنعت زهرایی ( www.kia-sanat.ir ) مقالات آموزشی – آموزش کار با لیفتراک ها : دستورالعمل کار با لیفتراک ها

دستورالعمل کار با لیفتراک ها

1- رانندگان لیفتراک ها باید دارای گواهینامه مخصوص رانندگی باشند .

2- رانندگان لیفتراک باید هر روز قبل از انجام کار لیفتراک مورد استفاده را بازرسی نمایند که این بازرسی شامل موارد زیر است:- تنظیم باد لاستیکها و بازدید چرخها – اطمینان از سالم بودن برق – بازدید ذخیره سوخت و روغن – اطمینان از شارژ صحیح باطری – اطمینان از سالم بودن قسمت بالا برنده و متمایل کننده

3- هرگز بیشتر از حد مجاز نباید به بالا برها بار تحمیل نمود .

دستورالعمل کار با لیفتراک ها | سایت تخصصی لیفتراک | forklifts lifterak | کیا صنعت زهرایی | www.kia-sanat.ir

4- هرگز جهت تعادل بار نباید در انتهای لیفتراک وزنه و یا افراد سوار شوند .

5- استفاده از دو دستگاه لیفتراک برای جا به جا کردن بارهای سنگین ممنوع می باشد .

6- قبل از بلند کردن بار بایستی نسبت به سالم بودن سکوها و … و استحکام آنها با توجه به وزن بار اطمینان حاصل نمود .

7- در حین رانندگی بایستی به علائم رانندگی در کارگاه دقت نمود و در مسیرهای خط کشی شده حرکت کرد .

8- در سر بالایی ها و سرازیری ها مراقب وسیله نقلیه و بار موجود در آن باشید .

9- در موقع عبور از محوطه دربها ، راهروها و تونلها به ارتفاع سقف توجه کنید .

10- هرگز وسیله نقلیه را روشن رها نکنید و در موقع ترک آن سو ئیچ را از روی آن بردارید .

11- حمل اشخاص بوسیله لیفتراک اکیدا” ممنوع می باشد .

12- از کشیدن سیگار در نزدیکی باطریهای در حال شارژ و همچنین هنگام سوخت گیری اجتناب نمایید .

13- در موقع سوخت گیری وسیله نقلیه را خاموش نمایید .

14- عرض کلی لیفتراک با در نظر گرفتن بار نبایستی از 5/2 متر بیشتر باشد .

15- در موقع حرکت بدون بار فاصله لبه پایینی چنگک از سطح زمین نباید از 15سانتی متر کمتر باشد .

16- از حرکت سریع و دور زدن و توقف ناگهانی بایستی اجتناب کرد .

17- بایستی اطمینان داشت که بار متعادل بوده و در جای خود محکم شده است تا از لغزش احتمالی و سقوط بار جلوگیری شود.

18- باید در طول مسیر سرعت لیفتراک را ثابت نگه داشت .

دستورالعمل کار با لیفتراک ها | سایت تخصصی لیفتراک | forklifts lifterak | کیا صنعت زهرایی | www.kia-sanat.ir

منبع : سایت کیا صنعت زهرایی ( www.kia-sanat.ir )

امانت داری و اخلاق مداری

استفاده از تصاویر و عکس ها ، مقالات و مطالب با ذکر منبع ” سایت کیا صنعت زهرایی ( www.kia-sanat.ir ) ” مجاز است.

نوشتن دیدگاه